STORT TACK till våra sponsorer och samarbetspartner 2022!

 

HUVUDSAMARBETSPARTNER:

 

 

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

 

ÅRETS SPONSORER

 

 

 

MINSO SOLUTIONS AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställare

 

 

 

För frågor om utställningen, vänligen kontakta konferenssekretariat
sabine.linden@akademiska.se eller veronica.pettersson@akademiska.se

Konferensen arrangeras av

FoU Akademiska sjukhuset