Stort tack till våra utställare 2023!

HUVUDSAMARBETSPARTNER för 2023:

 

 

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

 

ÅRETS UTSTÄLLARE “GOLD”

 

 

 

 

MINSO SOLUTIONS AB

 

 

 

 

 

 

ÅRETS UTSTÄLLARE “SILVER”

 

 

 

 

 

 

Konferensen arrangeras av:

FoU Akademiska sjukhuset

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Biobank Sverige

I samarbete med:
Lif - de forskande läkemedelsföretagen