”Den virtuella framtiden – hur påverkas kliniska prövningar?”

Digital utbildningsdag den 6:e november 2020

Modern kantig byggnad i glas och aluminium mot blå himmel. Foto.

Foto: Magnus Östh    

Pga den pågående Covid-19 pandemin ersätts årets konferens med

 

DIGITAL UTBILDNINGSDAG 6 november 2020 med tema:

”Den virtuella framtiden – hur påverkas kliniska prövningar?”

 

Till följd av pandemin av covid-19 har många kliniska prövningar skjutits upp eftersom sjukvården behöver fokusera på att behandla de som bäst behöver vården. Den situationen visade också behovet av att digitalisera mer av de kliniska studierna.

Med nya sätt att arbeta dyker nya frågeställningar upp t ex kring dataskydd, juridiska hinder och etiska dilemma när det gäller webbaserade läkarbesök, elektronisk direktrapportering från patienten om behandlingseffekter, elektroniska samtycken och andra digitala verktyg man brukar använda inom den kliniska behandlingsforskningen.

På denna utbildningsdag vill vi diskutera framtida kliniska prövningar. Våra moderatorer Anna Nilsson Vindefjärd, Forska! Sverige och Frida Lundmark, LiF leder genom dagen.

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset

 

Kontakt

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset