“Hand i hand för framtidens forskning –

forskningspersonal och patient i fokus

18 november 2021, Coor Konferens Hubben, Uppsala Science Park

 

Modern kantig byggnad i glas och aluminium mot blå himmel. Foto.

Välkommen till den första nationella konferensen för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal 18 november 2021!

Vi vill med det här årliga arrangemanget tillgodose behovet av att samverka, utbytet med kollegor och möjlighet till kunskapshöjning för att möta framtidens utmaningar.

Vårt fokus 2021 blir kompetensutveckling, patientinflytande och multiprofessionell samverkan i kliniska studier. Årets keynote speakers från USA och UK ge oss en inblick i hur forskningsstödjande personal jobbar internationellt. 

ANMÄLAN öppnar efter sommaren!

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset

 

Kontakt

Konferenssekretariat:

Sabine Lindén, sabine.linden@akademiska.se 
Veronica Pettersson, veronica.pettersson@akademiska.se

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset