Medverkande

Här presenterar vi de medverkande, moderator och föreläsare, med kortare biografier. Fler biografier kommer att infogas här nedan.

Moderator

Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd grundade den oberoende stiftelsen Forska!Sverige och är dess generalsekreterare. Hon ingår i regeringens samverkansgrupp för life science, och är invald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys.

Anna Nilsson Vindefjärd har forskat och gjort policyarbete på medicinska forsknings- och innovationssystem sedan 1996. Hon disputerade i medicinsk innovationskunskap på Karolinska Institutet 2001 och gjorde sin post-doc på Stanford University. Hon har även skapat och drivit utbildningar i BioEntreprenörskap på Karolinska Institutet och på Stanford.

Anna Nilsson Vindefjärd har, bland annat, arbetat som vetenskapsattaché på svenska ambassaden i Washington DC och som direktör för forsknings- och innovationspolitik på branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag.

www.forskasverige.se

Kontakt

Konferenssekretariat:

Sabine Lindén, sabine.linden@akademiska.se 
Veronica Pettersson, veronica.pettersson@akademiska.se

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset