Moderatorer

Frida Lundmark

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

Frida Lundmark ha en bred roll inom Lif och arbeta med olika frågor inom forskning, utveckling och innovation kopplat till läkemedelsbranschen. Frida har en PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från Karolinska Institutet.

Hon arbetade 12 år på AstraZeneca och därefter med FoU-frågor på Karolinska Universitetssjukhuset under tre år innan hon började på Stockholms läns landstings medicinska biobank. Senast kommer hon från Vinnova där hon bland annat ansvarat för utvecklingen av Vinnovas nationella satsning inom precisionsmedicin, området antibiotikaresistens samt Vinnovas strategiska stöd till Life Science och forskningsinfrastrukturer.

 

Jenny Söderberg

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

 

 

International panel discussion with guest speakers:

 

Hazel-Ann Smith

PhD
IRNM Communications Officer and Past Chair

 

Dr Gordon Hill

ProfD, MSc, PGCE, BA, RGN, RNT, SFHEA

 

Reeta Levo

National project lead, Study Coordinator at Finnish Biobanks Cooperative FINBB

 

Meg McCabe

PhD, RN, PNP-BC. Author IACRN core-curriculum.

 

 

Medverkande (kompletteras löpande)

 

Aline Groh

Anders Hellgren, GCP Consulting GBG

Andreas Nielsson

Beatrice Backman Lönn, Sundsvall sjukhus

CTC (Clinical Trial Consultants)

Eva Isaksson, Danderyds sjukhus, Stockholm

Emelie Condén Mellgren, Svensk Sjuksköterskeförening

Fariborz Mobarrez, Universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk kemi

Gustav Svensk, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Henrik Hjelmgren, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Inger Ekman, GCP inspektör Läkemedelsverket

Katarina Uisk, BMA Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) inom VO Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset

Kliniska Studier Sverige

Kristina Kannisto, KCC

Läkemedelsverket

MINSO Solutions

MSD / Merck

Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Nationell vårdkompetensråd

NOVARTIS

Peter Stålberg, tf FoU direktör Akademiska sjukhuset

Region Skåne

Region Uppsala Innovation

Satu Thulin, Enköpings husläkarcentrum

Jenny Söderberg, LiF

Frida Lundmark, LiF

STUNS Life Science

SWEDEN Bio

UCR (Uppsala Research Center)

 

Konferensen arrangeras av:

FoU Akademiska sjukhuset

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Biobank Sverige

I samarbete med:
Lif - de forskande läkemedelsföretagen