Moderator

 

Jenny Söderberg

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

 

 

Medverkande

Sofia-Maria
Annell
Carina
Bergvall
Anna
Beskow
Tommy
Billhult
Ida
Björkgren
Jenny
Björkström
Oili
Dahl
Eskil
Degsell
Viktor
Frykman
Laura
Goobar Larsson
Gert
Helgesson
Anders
Hellström
Karin
Hubertsson
Eva
Isaksson
Stefan
James
Hannah
Karlsson
Agneta
Lindberg
Henning
Lundin
Hedda
Magnusson
Tina
Majonen
Kerstin
Malm
Hanna
Milke
Linda
Paavilainen
Annika
Rutgersson
Hanna
Schierbeck
Maria
Storgärds
Carl-David
Sundstedt
Johan
Sundström
Camilla
Svanberg
Jenny
Söderberg
Susanne
Widegren
Anna-Karin
Wikström
Viveka
Åberg
Kajsa
Öberg Holgersson
Konferensen arrangeras av:

FoU Akademiska sjukhuset

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Biobank Sverige

I samarbete med:
Lif - de forskande läkemedelsföretagen