Moderatorer

Frida Lundmark

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

Frida Lundmark ha en bred roll inom Lif och arbeta med olika frågor inom forskning, utveckling och innovation kopplat till läkemedelsbranschen. Frida har en PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från Karolinska Institutet.

Hon arbetade 12 år på AstraZeneca och därefter med FoU-frågor på Karolinska Universitetssjukhuset under tre år innan hon började på Stockholms läns landstings medicinska biobank. Senast kommer hon från Vinnova där hon bland annat ansvarat för utvecklingen av Vinnovas nationella satsning inom precisionsmedicin, området antibiotikaresistens samt Vinnovas strategiska stöd till Life Science och forskningsinfrastrukturer.

 

Jenny Söderberg

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

 

 

Medverkande

 

Andreas Muranyi Scheutz, Forsknings- och innovationsdirektör Region Uppsala

Fariborz Mobarrez, Universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk kemi

Gustav Svensk, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Hanna Milke, prövningsenhet barn vid barncancercentrum, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus

Hariett Udd, CTC AB

Helen Bornelind, Bröstcancerförbundet

Helena Conning, styrelseledamot Nätverket mot Cancer

Inger Ekman, GCP inspektör Läkemedelsverket

Jacke Sjödin

Jonas Strandberg, Uppsala Universitet

Karin Eriksson, chef forskningsenheten på Cancerfonden

Karin Dannaeus, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Karin Meyer, CTC AB

Katarina Uisk, BMA Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet

Kerstin Sollerbrant, forskningschef Barncancerfonden

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) inom VO Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset

Maria Fagerquist, LiF

Martina Tillberg, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Mira Ernkvist, fhttp://www.natverketmotcancer.se/orskningschef Hjärt- Lungfonden

Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Peter Stålberg, tf FoU direktör Akademiska sjukhuset

Sara Riggare, spetspatient och forskare

Satu Thulin, BMA gruppchef på Enköpings husläkarcentrum

Sofia-Maria Annell, LiF

Tove Godskesen, Lektor, docent – inriktning vårdetik och forskningsetik Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ulla Nässander, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Ulla Olsson Strömberg, överläkare och forskare inom hematologi vid Akademiska sjukhuset Uppsala

Victoria Söderqvist, jurist Vetenskapsrådet

Åsa Silfverplatz, kanslichef Riksförbundet Cystisk Fibros (CF)

 

Kontakt

Konferenssekretariat:

Sabine Lindén, sabine.linden@akademiska.se 
Veronica Pettersson, veronica.pettersson@akademiska.se

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset