Moderatorer

Anna Nilsson Vindefjärd         www.forskasverige.se

Anna Nilsson Vindefjärd grundade den oberoende stiftelsen Forska!Sverige och är dess generalsekreterare. Hon ingår i regeringens samverkansgrupp för life science, och är invald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys.

Anna Nilsson Vindefjärd har forskat och gjort policyarbete på medicinska forsknings- och innovationssystem sedan 1996. Hon disputerade i medicinsk innovationskunskap på Karolinska Institutet 2001 och gjorde sin post-doc på Stanford University. Hon har även skapat och drivit utbildningar i BioEntreprenörskap på Karolinska Institutet och på Stanford.

Anna Nilsson Vindefjärd har, bland annat, arbetat som vetenskapsattaché på svenska ambassaden i Washington DC och som direktör för forsknings- och innovationspolitik på branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag.

 

Kontakt

Konferenssekretariat:

Sabine Lindén, sabine.linden@akademiska.se 
Veronica Pettersson, veronica.pettersson@akademiska.se

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset