Moderatorer

Frida Lundmark

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

Frida Lundmark ha en bred roll inom Lif och arbeta med olika frågor inom forskning, utveckling och innovation kopplat till läkemedelsbranschen. Frida har en PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från Karolinska Institutet.

Hon arbetade 12 år på AstraZeneca och därefter med FoU-frågor på Karolinska Universitetssjukhuset under tre år innan hon började på Stockholms läns landstings medicinska biobank. Senast kommer hon från Vinnova där hon bland annat ansvarat för utvecklingen av Vinnovas nationella satsning inom precisionsmedicin, området antibiotikaresistens samt Vinnovas strategiska stöd till Life Science och forskningsinfrastrukturer.

 

Jenny Söderberg

Sakkunnig Policy – LIF de forskande läkemedelsbolagen

 

 

Medverkande (kompletteras löpande)

 

Andreas Muranyi Scheutz, Forsknings- och innovationsdirektör Region Uppsala

Fariborz Mobarrez, Universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk kemi

Gustav Svensk, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Inger Ekman, GCP inspektör Läkemedelsverket

Katarina Uisk, BMA Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) inom VO Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset

Kliniska Studier Sverige

MINSO Solutions

Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Peter Stålberg, tf FoU direktör Akademiska sjukhuset

Satu Thulin, BMA gruppchef på Enköpings husläkarcentrum

Sofia-Maria Annell, LiF

STUNS Life Science

SWEDEN Bio

 

Viktiga datum

Anmälan till den nationella konferensen 2022 öppnar i augusti!

 

Konferensen arrangeras av

FoU Akademiska sjukhuset i samarbete med

LiF - forskande läkemedelsbolag