Program digital utbildningsdag

 

Preliminärt program för digital utbildningsdag 6 november 2020

Den virtuella framtiden – hur påverkas kliniska prövningar?

 

Moderatorer: Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige, och Frida Lundmark, LIF

Hämta programmet för 6 november som pdf för utskrift

 

Personens namn

ölkjaflkjslkfjl skfjölkd sfjlskdfjölkd  sfjslkdfjslkdöf jslkdfjslkdöfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjlkdsx.c,mlksj dfölksafjlkdsjflksdjflksdmnfölkjaflkjs lkfjlskfjölkdsfjlskdfjölk dsfjsl kdfjslkdöf  jslkdfjslkdöfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjlkdsx.c,mlksjd fölksafjlkdsjflksdjflksdmnfölkjaflkjslkfjlskfjölkdsfjlskdfj ölkdsfjslkdfjslkdö fjslkdfjslkdöffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffjlkdsx.c,mlksjd fölk safjlkdsjflksdjflksdmnföl kjaflkjslkfjlskfjölkdsfjlskdfjölk dsfjslkdfjslkdöfjslkdf jslkdöfffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffjlkdsx.c,mlksjdfölksafjlkds jflksdjflksdmnfölkjaflkjslkfjlskfjölkd sfjlskdfjölkdsfjslkdfjsl kdöfjslkd fjslkdöfffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffjlkdsx.c,mlksjdföl ksa fjlkdsjflksdjflksdmnfölkjaflkjslkfjlskfjölkdsfjlskdfjölkdsfjslkdfjslkdöfjslkdfjslkdöfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjlkdsx.c,mlksjdfölks afjlkdsjflksdjflksdmnfö lkjaflkjslkfjlskfjölkdsfjlskdfjölkdsfj slkdfjslkdöfjslkdfjslkdöfffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffjlkdsx.c,mlksjdfölksafjlkdsjflksdjflksdmnfv

Kontakt

Konferenssekretariat:

Sabine Lindén, sabine.linden@akademiska.se 
Veronica Pettersson, veronica.pettersson@akademiska.se

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset