Program digital utbildningsdag

 

Program för digital utbildningsdag 6 november 2020

Den virtuella framtiden – hur påverkas kliniska prövningar?

 

Moderatorer: Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige, och Frida Lundmark, LIF

TidÄmneMedverkande eller underrubrik
09:30-09:40Inledning och välkommenSune Larsson, FoU direktör Akademiska sjukhuset
09:40-10:00Klinisk forskning 2030Film framtagen av Forska!Sverige
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
10:00-10:20Etiska utmaningar med virtuella prövningar och digitalt samtyckeUlrik Kihlbom, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet
10:20-10:25PAUS
10:25-11:20Framtidens kliniska prövningarGunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
LVs projekt kring virtuella kliniska prövningar
Diskussionspunkt med moderatorernaJohan Sundström, Prof., Inst. medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Prövarens erfarenheter med virtuella prövningar
11:20-12:20LUNCH
12:20-13:00Nya sätt att rekrytera patienterSebastian Hermelin, COO & Co-founder
WarOnCancer
Maria Englund (Chief Executive Officer)
Clinsmart Sweden AB
13:00-13:45Förutsättningar för forskningsstödjande personal för att kunna möta framtidens behov
Diskussionspunkt med moderatorerna
Introduktionsprogram Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Veronica Pettersson, Sabine Lindén
Nationell projektgrupp
Anette Ahlin Gullers, Region Skåne
Nationellt nätverk
Karin Leire, Apotekarsocietet, Sektion kliniska studier
13:45-13:50PAUS
13:50-14:35Paneldiskussion
Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
Johan Sundström, Prof. Inst. medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Ulrik Kihlbom, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) Uppsala universitet
Karolina Antonov, LIF
Liselott Eriksson, Blodcancerförbundet
14:35-14:45Avslutande ordSune Larsson, FoU direktör Akademiska sjukhuset

 

Hämta programmet för 6 november som pdf för utskrift

 

Kontakt

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset