Program digital utbildningsdag

 

Preliminärt program för digital utbildningsdag 6 november 2020

Den virtuella framtiden – hur påverkas kliniska prövningar?

 

Moderatorer: Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige, och Frida Lundmark, LIF

TidÄmneMedverkande eller underrubrik
09:30-09:40Inledning och välkommenSune Larsson, FoU direktör Akademiska sjukhuset
09:40-10:00Klinisk forskning 2030Film framtagen av Forska!Sverige
10:00-10:20Etiska utmaningar med virtuella prövningar och digitalt samtyckeUlrik Kihlbom, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet
10:20-10:25PAUS
10:25-11:20Framtidens kliniska prövningarGunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
LVs projekt kring virtuella kliniska prövningar
Diskussionspunkt med moderatorernaJohan Sundström, Prof., Inst. medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Prövarens erfarenheter med virtuella prövningar
11:20-12:20LUNCH
12:20-13:00Nya sätt att rekrytera patienterSebastian Hermelin, COO & Co-founder
WarOnCancer
Maria Englund (Chief Executive Officer)
Clinsmart Sweden AB
13:00-13:45Förutsättningar för forskningsstödjande personal för att kunna möta framtidens behov
Diskussionspunkt med moderatorerna
Pågående lokala och nationella satsningar
13:45-13:50PAUS
13:50-14:35Paneldiskussion kring:
Jämlik tillgång till prövningar?
Lättare och snabbare rekrytering?
Ett sätt att möta omställningar i samhället som redan finns?
Hur kan samordning av olika initiativ se ut?
Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
Johan Sundström, Prof. Inst. medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Ulrik Kihlbom, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) Uppsala universitet
Karolina Antonov, LIF
Liselott Eriksson, Blodcancerförbundet
14:35-14:45Avslutande ordSune Larsson, FoU direktör Akademiska sjukhuset

 

Hämta programmet för 6 november som pdf för utskrift

 

Kontakt

Viktiga datum

 

 

Konferensen arrangeras av Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset